Etusivu / Palokunta / Vapaaehtoisuuden merkityksellisyys

Vapaaehtoisuuden merkityksellisyys


Jarmo Haapanen on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja, jonka toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaakson alueella.

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen (Kuva: Ylivieskan Kaupunki)

Jokilaakson pelastusjohtaja Haapasen mukaan sopimushenkilöstön rooli on hyvinkin ratkaisevassa osassa. Karkeasti pyöristettynä n. 3000 vuosittaisesta hälytystehtävästä noin 85 %:a on sellaisia, että mukana on sopimushenkilöstöä. Vain noin 15 % tehtävistä on sellaisia, joissa mukana on ainoastaan päätoimista henkilöstöä – ne ovat usein pieniä tehtäviä. Heti kun tehtävä on keskisuuri, niin siinä on heti sopimushenkilöstöä mukana, eli hyvin vahvassa roolissa ovat vapaapalokuntalaiset ja toivottavasti tulevat olemaan myös pitkään mukana. Ei suomalainen pelastustoimi tulisi pärjäämään, jos tehtävät olisivat pelkästään päätoimisten tai vapaaehtoisten varassa. Niiden alueellisesti ja paikallisesti sopiva yhdistelmä tuo esiin parhaimman tehokkuuden ja tuloksen.

Vapaaehtoisella palokunnalla tarkoitetaan vapaapalokuntaa (VPK), jonka henkilöstö suorittaa palo- ja pelastustoimen tehtäviä vapaaehtoisesti oman työnsä ohella. Lähes kaikilla suomalaisilla VPK:lla on palokuntasopimus oman alueensa aluepelastuslaitoksen kanssa palo- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Tällaisen sopimuksen tehneitä vapaaehtoispalokuntia kutsutaan myös nimellä sopimuspalokunta. VPK-laiset suorittavat vaadittavan pelastustyön peruskurssin ennen kuin heistä tulee hälytyskelpoisia. Säännöllinen kouluttautuminen ja harjoittelu ovat tärkeässä roolissa, jotta lähes ammattimaista tietoa ja taitoa saadaan pidettyä yllä.

Haapanen kertoo haastattelun yhteydessä, että heidän pelastuslaitoksensa teki kaksi vuotta sitten kyselytutkimuksen omalle päätoimiselle pelastushenkilöstölle. Kyselytutkimuksessa olivat mukana myös ensihoidossa työskentelevät. Tutkimuksessa selvisi, että 49% kuukausipalkkalaisista on entisiä VPK-nuoria. Kun kysyttiin, kuinka moni on ollut ennen jollain tapaa mukana vapaaehtoistoiminnassa, luku nousi jopa 71 %:iin. “Tämä korostaa sitä, että nuorisotoimi on merkityksellisessä roolissa”, Jarmo Haapanen toteaa haastattelussaan.

Teksti: Fiona Sorja ja Neea Honkanen
Kansikuva: Ylivieskan Kaupunki

Lue myös