Etusivu / Svenska / Utan sponsorer är stora läger svåra att förverkliga

Utan sponsorer är stora läger svåra att förverkliga

Brandkårsungdomarna och lägerorganisationen vill rikta ett stort tack för samarbetet med våra sponsorer inför storlägret Eldis22. Vi har glädjen att få understöd för lägret från tre olika fonder och stiftelser. Utan sponsorer är stora läger svåra att förverkliga. Genom sponsorer fås även lägerkostnaderna sänkta så att så många som möjligt kan delta!

Vi vill tacka Stiftelsen Tre Smeder som stöder det svenska språkets roll i både kulturella och icke-kommersiella verksamheter i Helsingfors. Stiftelsen är grundad 1993 i Hlesingfors. Lägerorganisationen har satsat hårt på att betona tvåspråkigheten, jämlikheten och jämställdheten på Eldis22. Eldis22 är ett internationellt läger vilket möjliggör knytande av sociala kontakter och samarbete mellan olika språk och kulturer. Både lägerungdomarna och lägerorganisationen kommer att beröras av detta.

Vi vill även tacka Brandskyddsfonden (PSR) som fungerat sedan 1942 för ett gott samarbete. Brandskyddsfonden grundades Brandskyddsfonden är en viktig partner under räddningsbranschen vars tyngdpunkt ligger i att främja brandsäkerheten i vårt samhälle. Eldis22 är ett utbildningsläger där ungdomarna kommer att få lära sig mångsidiga färdigheter i räddningsarbete. Färdigheterna får de genom att delta i kurser under hela lägerveckan.

Slutligen vill vi tacka Jenny och Antti Wihuris fond som även deltar i understödet av Eldis22. Fonden grundades 1942 och har stött kulturell och vetenskapliga verksamheter. Fonden vill understöda och skapa möjligheten för nya sociala kontakter både nationellt och internationellt. Storlägret är ett upplevelserikt evenemang för alla, både för lägerdeltagarna och lägerorganisationen. Fonden är med i skapandet av en fin, positiv vi-anda!

Stort tack till sponsorerna som vill vara med och göra den här lägerupplevelsen möjligt för brandkårsungdomarna!

Text: Maya Selroos

Lue myös