Tietosuoja ja evästeet

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojesi suojaamiseen. Tätä tietosuojaselostetta käytetään Eldis 22 -leirin uutissivustoon ja tiedonkeräämisessä hyödynnettäviin sovelluksiin.

Verkkosivustomme osoite on: https://uutiset.eldis22.fi

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Uudenmaan Pelastusliitto ry

2 Yhteyshenkilö
Valtteri Tervala, valtteri.tervala@upl.fi, 050 530 5124

3 Rekisterin nimi
Palokuntanuorten suurleiri 2022

4 Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on vapaaehtoisten henkilötietojen ajantasainen hallinta ja yhteydenpito projektin aikana. Lisäksi projektiin kiinteästi liittyvien sidosryhmien ja kumppaneiden informoiminen, palvelu ja muu yhteydenpito. Henkilötietoja voidaan käyttää projektin toteuttamiseen, viestintään, vaikuttamistyöhön sekä selvityksiin ja kyselyihin.

5 Henkilötietojen käsittelyn peruste
Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen sekä projektin oikeutettuun etuun huolehtia vapaaehtoisten viestinnästä ja tehtävistä. Sidosryhmien ja kumppaneiden edustajilla on yhteys rekisterinpitäjään yhteistoiminnan vuoksi. Edustajien henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja/tai oikeutettuun etuun.

 6 Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitelläään vapaaehtoisten ja sidosryhmien sekä kumppaneiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Näitä tietoja ovat mm.:

– Nimi

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltään itseltään verkkolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella. Lisäksi tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään sidosryhmien ja kumppaneiden verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Tiedot kerätään erilliseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyen vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (jos käsittely suoritetaan automaattisesti).

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun mukaisesti toteuttamista koskeva pyyntö tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Uudenmaan Pelastusliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Uudenmaan Pelastusliitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11 Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydentot tulee tehdä sähköpostitse Valtteri Tervalalle osoitteeseen valtteri.tervala@upl.fi.

12 Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai kerättävien tietojen tai käyttötarkoituksen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 27.9.2021.

Evästeet

Evästeet on tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun tietojasi halutaan säilyttää siirtyessäsi internetpalvelun sivulta toiselle. Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi, sivuston käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi sekä sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen. Näistä evästeistä pakollisiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmansien osapuolten evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten verkkosivustoa käytetään. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin näiden evästeiden käytöstä poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi. Voit hallita sivuston käyttämiä evästeitä sivuston alareunassa, kohdassa Evästeet.