Etusivu / Uutiset / ”Tärkeää, että leiri järjestettiin!”

”Tärkeää, että leiri järjestettiin!”

Heinäkuussa Malmin entinen lentokenttä täyttyi palokuntalaisista ympäri Suomen ja ulkomailta. Reilu 2200 osallistujaa vietti viikon kouluttautuen ja viettäen vapaa-aikaa leirillä sekä Helsingissä. Noin kahden vuoden projekti on ollut vaativa tehtävä kaikille, erityisesti vapaaehtoisille, eikä vähiten johtuen koronan tuomista rajoitteista ja vaikutuksista. Vasta ilmoittautumisen jälkeen voitiin tehdä päätös, onko tapahtuma mahdollista järjestää, joten kaiken suunnittelun ja hankintojen osalta aika oli erittäin haasteellista.

Voidaankin todeta, että tärkeintä on, että leiri saatiin järjestettyä. Tähän artikkeliin on kerätty yhteenveto leiripalautteesta.

Leiripalaute

Palautekyselyyn saatiin 431 vastausta, joista 204 tuli nuorilta, 223 toimihenkilöiltä ja neljä vanhemmilta. Vastausprosentti oli siis n. 19 % leiriläisistä. Leiripalautteen perusteella nuoret olivat kauttaaltaan tyytyväisempiä leiriin kuin aikuiset. Nuoret (n=204) antoivat leirille kokonaisarvosanaksi 8,2, kun taas toimihenkilöt (n=223) 7,1. Nuorilta tulleessa avoimessa palautteessa tuotiin esille, että leiri voisi olla positiivisempi ilman aikuisia. Nuorisotoiminnassa aikuisten tehtävä on olla esimerkkejä ja toimia mallina nuorille. Onkin tärkeää, että me aikuiset pysähdymme miettimään, miten reagoimme tai toimimme erilaisissa tilanteissa nuorten kanssa.

Kaikista vastaajista (n=431) yli 85 % oli sitä mieltä, että yleisilmapiiri leirillä oli erittäin tai melko hyvä. Sekä nuoret että aikuiset suosittelisivat leiriä muille. Palautteessa kysyttiin, että suosittelisitko leiriä muille ja nuoret vastasivat 8,8 keskiarvolla, kun 10 on erittäin todennäköisesti. Vastaavasti toimihenkilöt suosittelisivat 8,5 keskiarvolla.

Palautteen perusteella suurin osa leiriläisistä osallistuisi Eldis 22 leirille uudelleen. Kun kysyttiin, kuinka todennäköisesti leiriläiset osallistuisivat leirille uudelleen, vastasivat nuoret keskiarvolla 8,8, kun 10 oli erittäin todennäköisesti. Aikuiset kokivat kriittisemmin osallistumien uudelleen Eldis 22 leirille vastaten keskiarvolla 7,4. Lähes 85 % nuorista koki, että leiri motivoi jatkamaan palokuntatoiminnassa erittäin tai melko paljon, kun taas toimihenkilöiden kohdalla reilu 72 % koki leirin motivoivan erittäin tai melko paljon jatkaa palokuntatoiminnassa.

44 % nuorista vastasi, että tapahtuma ylitti odotukset ja 41 % totesi leirin vastanneen odotuksia. Toimihenkilöistä vain 13 % totesi tapahtuman ylittäneen odotukset mutta 60 % koki leirin vastanneen odotuksia. Nuorista 15 % ja toimihenkilöistä 27 % oli sitä mieltä, että tapahtuma ei täyttänyt odotuksia.

Kun leiriläisiltä kysyttiin leirin toimintaperiaatteista, vastaajat (n=420) olivat sitä mieltä, että digitaalisuus epäonnistui eniten. 26 % ilmoitti, että digitaalisuus onnistui erittäin tai melko huonosti. Vastaavasti 48 % koki digitaalisuuden onnistuneen erittäin tai melko hyvin. Lähes 75 % kaikista vastaajista (n=416) koki yhdenvertaisuusasioiden onnistuneen erittäin tai melko hyvin. Kestävän leirin järjestämisen osalta 69 % vastaajista (n=420) arvioi, että leiri onnistui erittäin tai melko hyvin.  

Leiriläiset saivat uusia ystäviä

Uusia ystäviä eri palokuntien nuorista tai aikuisista sai 66 % vastanneista. Eri pelastusliiton alueelta uusia ystäviä löysi 63 % ja kansainvälisistä leiriläisistä 15 %vastanneista. Yli 90 % koki leirillä olonsa turvalliseksi. Kun palautteessa kysyttiin, että kokiko leirin aikana häirintää tai syrjintää tai epäasiallista käytöstä niin 10 % kaikista vastaajista oli kokenut jonkinlaista syrjintää. Avoimissa palautteissa kävi ilmi, että kokemukset olivat kiusaamisesta, huonoon käytökseen (sekä nuorten että aikuisten) ja seksuaalista häirintää.

Yleisjärjestelyistä eniten palautetta tuli suihkujen riittämättömyydestä, WCiden siisteydestä, ruoan jakelusta ja tiskilinjojen sujuvuudesta. 80 % vastaajista koki leiriruoan olleen erittäin tai melko hyvää. Koulutuksen teemauudistus sai perusidealtaan oikein hyvää palautetta. Toteutusta on kuitenkin hyvä jatkokehittää.

Lue myös