Etusivu / Uutiset / Östra Nyland Räddningsverket räddningsdirektör Peter Johansson

Östra Nyland Räddningsverket räddningsdirektör Peter Johansson

Peter Johansson jobbar sedan 2018 som räddningsdirektör för Räddningsverket i Östra Nyland. Johansson har en lång historia inom brandkårsverksamheten.

Peter gick med som ungefär 11 åring i Bobäck FBK och därifrån tog hans brandkårsintresse fart. Som liten drömde Peter om att få jobba inom yrkesmilitären och polis. Tack vare att han gick med i Bobäck FBK förändrades hans planer för framtiden. Bland annat fungerade han som sommarvikarie i Esbo och sedan blev han brandman och jobbade i Kyrkslätt som brandman i 7 år. Efter åren i Kyrkslätt började Peter jobba i Borgå som brandchef. Peter kom även att återvända till Borgå för att jobba som räddningschef år 2005.

Å ena sidan kan det vara utmanande att jobba som räddningsdirektör då Peter deltar i flera viktiga möten. Nu står Peter också inför en ny utmaning då de nya välfärdsområdes systemet ska tas i bruk. Peter menar att det förtillfället inte räcker att upprätthålla de gamla systemet när det ska byggas på ett nytt system. Det här har varit ganska utmanande. Å andra sidan finns det många saker i hans jobb som räddningsdirektör som han njuter av. Peter tycker att det bästa med hans jobb är att han får ha ett väldigt mångsidigt jobb där varje arbetsdag är olik den andra. Han får arbeta med väldigt olika saker vilket också gör att han inte måste koncentrera sig så länge på en sak. Peter säger dock att han måste ha bra koll på saker fast han kanske inte behöver koncentrera sig på dem så länge. Samarbete är också något som är närvarande i arbetet som räddningsdirektör.

Han värdesätter den frivilliga brandkårsverksamheten av många olika skäl. Han betonar deras betydande roll i vårt samhälle idag, utan de frivilliga avtalsbrandkårerna skulle inte samhället klara sig. Dessutom ställer de här människorna som är med i verksamheten helt frivilligt upp, fastän de har andra jobb vid sidan om. Ibland kan det här kännas tungt om man har fått en utryckning på natten och sedan på morgonen måste man ännu på vanligt jobb.

Peter tog även ställning till tvåspråkighet, som betonas för första gången extra mycket på ett storläger. Han anser att det inte finns något negativt med tvåspråkighet. Fördelen med tvåspråkighet är att man kan delta i både evenemang som ordnas på svenska eller finska, som till exempel läger. I Finland ordnas läger både av UPL (Nylandsräddningsförbund) och FSBr (Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet)! I sitt arbete har Peter också haft fördelar av två språkighet i bland annat nordiska samarbeten. På grund av tvåspråkigheten har han även fått träffa många vänner!

På grund av att Peter hann vara länge en brandkårsungdom och även ledare, har han deltagit i tiotals läger! Johanssons sämsta lägerminne kommer från ett storläger för länge sedan där även tyska gäster deltog. Alla måste stå uppställda i över två timmar på grund av tal (och..). Det var ganska tungt och till slut började människor svimma…Peter säger att han även tänker komma till Eldis22, men att det ännu är lite oklart vad han ska göra under lägret!

Text: Emma Alppi, Maya Selroos och Fiona Sorja

Lue myös