Etusivu / Tiedotteet / Leirikutsu

Leirikutsu

Eldis 22 on palokuntanuorten kansainvälinen koulutusleiri, joka järjestetään Helsingissä Malmin lentokentällä 3.–9.7.2022. Leirille voivat osallistua kaikki 7–17-vuoti-aat palokuntanuoret, nuorten ohjaajat ja muut palokuntalaiset. Myös toimihenkilöiden alle 7-vuotiaat lapset ovat tervetulleita mukaan leirille, ja he voivat osallistua SkidiEldikselle koulutusten aikana. Leirillä suoritetaan päivisin palokuntanuorten kursseja, yövytään palokunnittain teltoissa ja nautitaan neljä ateriaa päivässä. Tarjottavien kurssien joukossa ovat kaikki 21 koulutusjärjestelmän mukaista kurssia. Vapaa-aikaa voi viettää uusien tai vanhojen ystävien kanssa tai osallistumalla ohjattuun toimintaan.

Klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan Eldis 22 leirikutsun

Leirimaksu

Leirimaksu on 170€/hlö. Hintaan sisältyy maitta-vat leiriateriat, laadukasta koulutusta, mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa sekä tietenkin leiripaita. En-nen vuodenvaihdetta ilmoittautuneille on lisäksi luvassa leirille saavuttaessa yllätyslahja.LeiriLeirimaksuAlle 7-vuotiaat skidit brankkarit leireilevät Eldis 22 -leirillä koko viikon hintaan50€/hlö vanhempiensa kanssa.Jos ei pääse mukaan koko viikoksi, voi osallistua vaikka vain yhdeksi tai muutamaksi päiväksi päivähintaan 35€/hlö. Tämä hinta ei sisällä leiripaitaa.

Ilmoittautuminen

Eldis 22 -leirille ilmoittaudutaan Hakassa 1..10.2021–31.3.2022. Ne palokunnat, jotka eivät käytä Hakaa, ohjeistetaan ilmoittautumaan leirille muulla tavoin.


Lägerinbjudan

Eldis 22 är brandkårsundomarnas internationella utbildningsläger som arrangeras på Malms flygfält i Helsingfors 3.-9.7.2022. Alla brandkårsungdomar i åldern 7-17 år, ungdomsledare och övriga brandkårister kan delta i lägret. Även funktionärernas barn som är under 7 år är välkomna med på lägret och de kan delta i SkidiEldis under utbildningarna. På lägret deltar man på dagen i brandkårsungdomarnas kurser, övernattar brandkårsvis i tält och åtnjuter fyra måltider om dagen. I kursutbudet finns alla 21 kurser från utbildningsprogrammet (antalet kurser är beroende av antalet svenskspråkiga utbildare). På fritiden kan man umgås med nya och gamla vänner eller delta i det organiserade programutbudet.

Lägeravgift

Lägeravgiften är 170€/pers och inkluderar goda måltider, kvalitativ utbildning, angenämt fritidsprogram och givetvis en läger t-skjorta. Åt de som anmäler sig före årsskiftet utlovas en överraskningsgåva då man anländer till lägret.LägerLägeravgiftSkidi brankkare under 7 år deltar i Eldis 22 lägret till ett pris på 50€/barn, tillsammans med en förälder.Om man inte kan delta i lägret hela veckan, så kan man även delta en eller två dagar till ett dagspris på 35€/pers. I detta pris är inte läger t-skjortan inräknad.

Registrering

Till Eldis 22 anmäler man sig genom Haka 1.10.2021–31.3.2022. De brandkårer som inte använder Haka, uppmanas anmälä sig till lägret på annat sätt.

Eldis 22 on syrjinnästä vapaa leiri/ Eldis 22 är ett dikrimineringsfritt område

Eldis 22 leiri on syrjinnästä vapaata aluetta, ja leirille on laadittu ohjeet kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn sekä puuttumiseen. Eldis 22 är ett diskrimineringsfritt område och det har uppgjorts direktiv för förhindrandet av mobbing och trakasserier samt hur man tar tag idet.

Syrjinnästä vapaa alue logo kertoo, että leiri kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta

Lue myös