Etusivu / Tiedotteet / Moikka maailma! Haku on käynnissä nyt!

Moikka maailma! Haku on käynnissä nyt!

Tästä se alkaa, nimittäin leirin vapaaehtoisorganisaation rakentaminen.

Suurleiriä, kuten muitakin palokuntaleirejä, rakennetaan vahvasti vapaaehtoisvoimin. Leiriprojektin edetessä avautuu useita erilaisia tehtäviä, joihin haetaan innostuneita toimijoita. Leirin suunnittelutyötä johtavat leiripäällikkö Samuel Siliin ja varaleiripäällikkö Sabina Holopainen. Heidän apunaan toimii leiritoimikunta, johon nyt haetaan toimialapäälliköitä ja heidän työparejaan varapäälliköitä.

Leiriorganisaatio rakentuu 8 toimialasta, joissa huolehditaan mm. siitä, että olosuhteet leiriläisille ovat turvalliset, koulutus on monipuolista ja laadukasta sekä ohjelma tarjoaa riemukkaita elämyksiä ja tunteita. Unohtamatta tietenkään sitä, että leirillä tarjoillaan liki 100 000 ateriaa viikon aikana ja pitäähän sitä leirillä peseytyäkin. Jos olet kokenut leiritoimija ja tunnet paloa lähteä yhteisen iloisen leiriprojektin pariin, niin hae mukaan leirin toimialapäälliköksi.

Haku on käynnissä nyt ja hakemuksen voi jättää 20.9.2020 mennessä. Lue lisää tehtävistä Avoimet tehtävät -sivulta. Voit myös jättää avoimen hakemuksen eri toimialoille Ota yhteyttä -sivulla.

Lisätietoja.

Valtteri Tervala, projektipäällikkö, 050 530 5124, valtteri.tervala(a)eldis22.fi

Morjens, morjens!

Nu börjar det, det vill säga uppbyggandet av den frivilliga organisationen för brandkårsungdomarnas storläger 2022.

Storlägret. Liksom andra brandkårsläger, byggs till största delen upp av frivillig arbetskraft. Då lägerprojektet framskrider öppnar sig många olika uppgifter till vilka man söker ivriga funktionärer. Lägrets planering leds av lägerchef Samuel Siili och vice lägerchef Sabina Holopainen. Till sin hjälp har de en lägerkommitté till vilken man nu söker chefer och vicechefer för de olika verksamhetsområdena.

Lägerorganisationen består av 8 verksamhetsområden som bl.a. tar hand om säkerheten för lägerdeltagarna, att utbildningen är mångsidig och kvalitativ samt att lägerprogrammet erbjuder underhållande upplevelser och känslor. Icke att förglömma det, att under lägrets gång skall det serveras nästan 100 000 måltider under veckans gång och dessutom måste man ju också tvätta sig på lägret. Om du är en erfaren lägeraktör och känner dig manad att gå med i det gemensamma och glada lägerprojektet så skicka in en ansökan för att bli en ansvarsperson för ett verksamhetsområde.

Ansökan är på gång och ansökningarna kan lämnas in senast den 20.9.2020. Mera information om uppgifterna hittar du på lägrets hemsidor Avoimet tehtävät -sivulta.

Lue myös