Etusivu / Svenska / Eldis 22 – Internationellt brandkårs ungdomsläger på Malms flygfältsområde i juli 2022

Eldis 22 – Internationellt brandkårs ungdomsläger på Malms flygfältsområde i juli 2022

Eldis 22 -lägret kommer att samla inkommande sommar 3-9.7. till Helsingfors tusentals brandkårsungdomar för att lära sig nya kunskaper, uppleva oförglömliga upplevelser och för att träffa nya och gamla bekanta. Till det internationella lägret kommer det förutom brandkårer från Finland, åtminstone från Tyskland och Tjeckien. ”Ministaden” med närmare 4000 deltagare byggs upp helt med brandkårister otroliga frivilliga arbete.

Helsingfors stad tog emot lägret med glädje och ser evenemanget som ett bra exempel på tillfällig användning av Malms tidigare flygfält.

”Det är fint att vi får ett så betydelsefullt ungdoms hobby evenemang till Helsingfors. Malms tidigare flygfält är en utomordentligt bra plats för evenemanget. Helsingfors stad understöder gärna ungdomsverksamhet och fungerar som evenemangs stad: Eldis 22 -lägret är ett utmärkt exempel på det här samarbetet”

säger Mikko Vatka, direktör för Helsingfors stads ungdomsfrågor

Under lägrets gång utför 7-17 åringarna kurser enligt brandkårsungdomarna utbildningsprogram, som ger dem färdigheter i släcknings- och räddningsuppdrag.. I lägrets kursutbud finns bl.a. släckningsfärdigheter, ytbärgning, rökdykning och gruppledarfärdigheter.

Till skillnad från tidigare läger ville man i planeringen av Eldis 22 involvera ungdomarna i ett väldigt tidigt skede. Till lägerkommittén valdes erfarenhetsexperter, ungdomar från olika hålla av Finland och de fungerar som likvärdiga medlemmar i lägerkommittén.

”Allra mest förväntar jag mig att se vad vi har fått gjort tillsammans i form av lägerhelheten. Det finaste med lägerprojektet har varit att jag har fått uttrycka helt mina egna åsikter och de har utvecklats till ännu större saker tillsammans med de andras åsikter”

berättar en av lägret erfarenhetsexperter Mimosa Ekholm

Lägret har fåt en väldigt auktoritativ beskyddare. Republiken president Sauli Niinistö har antagit fröfrågan att fungera som lägrets beskyddare och är därmed Eldis 22 -lägrets officiella beskyddare. ”Är fint att se att även president Niinistö är intresserad av brandkårsungdoms arbetet och är färdig att ställa upp som lägrets beskyddare” konstaterar lägerchef Samuel Siliin entusiastiskt

Muotokuva tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Republikens president Sauli Niinistö

Brandkårsverksamheten fostrar i säkerhetskunskaper och ansvarstagande

I Finland finns c 10.000 brandkårsungdomar och 4.000 vuxna(källa; Haka), som fungerar som frivilliga brandkårister. Avtalsbrandkårerna, som de frivilliga brandkårerna, FBK, svarar för en märkbar del av brand- och räddningsverksamheten. De tar del av upp till 60% av räddningsväsendets alarmuppdrag.

Brandkårs hobbyn ger beredskap i att delta i krävande släcknings- och räddningsuppdrag och fostrar av de unga nya resurser till avtalsbrandkårerna och räddningsbranschen. Brandkårsungdomarna behärskar vardagen säkerhetsfärdigheter som  förstahjälp, förstahandssläckning och trygg hantering av eld.

Verksamheten lär också ut smidigt samarbete, ansvarstagande, att leda och att samarbeta med alla slags människor. I en riktig släcknings situation är det ofta fråga om att rädda människo liv.

Brandkårshobbyn är en förmånlig, funktionell och klart lett ungdomsarbete, där väldigt många ungdomar kan hitta sin egen plats, få uppleva att man lyckats och få känna samhörighet.

Tilläggsuppgifter.

Samuel Siliin, lägerchef, 040 124 1436
Sabina Holopainen, vice lägerchef, 040 124 4017 (svenska)
Mikko Vatka, Helsingfors staden ungdomsdirektör, 040 679 1606

Lue myös