Utan sponsorer är stora läger svåra att förverkliga

Utan sponsorer är stora läger svåra att förverkliga

Brandkårsungdomarna och lägerorganisationen vill rikta ett stort tack för samarbetet med våra sponsorer inför storlägret Eldis22. Vi har glädjen att…